naikinimo tikimybė

naikinimo tikimybė
naikinimo tikimybė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Skaitinis dydis, apibūdinantis taikinio naikinimo galimybę tam tikromis šaudymo (bombų mėtymo ir pan.) sąlygomis; pavienių (taškinių) taikinių naikinimo veiksmingumo rodiklis. Išreiškiama skaičiumi nuo 0 iki 1 (nuo 0 iki 100%). Jeigu naikinimo tikimybė yra 0, taikinys negali būti sunaikintas, jeigu 1 – taikinio sunaikinimas visiškai užtikrintas. Priklauso nuo taikinio pobūdžio, šaudmenų skaičiaus ir galingumo, sklaidos dydžio ir kt. veiksnių. atitikmenys: angl. destruction probability; kill probability rus. вероятность порaжения

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • naikinimo tikimybė — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tikimybė, kad taikinys bus sunaikintas. atitikmenys: angl. kill probability pranc. probabilité de destruction …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • naikinimo patikimumas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Nustatyto taikinio naikinimo rezultato tikimybė. Naikinimo patikimumo rodikliai yra šie: pavienio (taškinio) taikinio – ↑naikinimo tikimybė; grupinio taikinio – garantuota tikimybė, t. y. tikimybė padaryti… …   Artilerijos terminų žodynas

  • naikinimo spindulys — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Nuotolis nuo šaudmens sprogimo centro (epicentro), kuriuo pasiekiama nurodyta (reikalinga) objektų (taikinių) naikinimo tikimybė. Skiriamas tikrojo ir visiškojo naikinimo spindulys. atitikmenys: angl.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • naikinimo zona — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Zenitinio raketų komplekso naikinimo zona – erdvė aplink ZRK, kurioje garantuojamas taikinio naikinimas su nustatyta (duota) tikimybe. atitikmenys: angl. destruction zone; kill zone rus. зона поражения …   Artilerijos terminų žodynas

  • patikimojo naikinimo zona — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Plotas, kuriame taikinys naikinamas su tam tikra (duota) tikimybe, pvz., įvertinant sviedinio skeveldrinį poveikį, patikimojo naikinimo zona yra plotas, kuriame, sprogus vienam sviediniui, vidutiniškai… …   Artilerijos terminų žodynas

  • masinio naikinimo ginklo naudojimas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis MNG kovinis naudojimas, kurį nustato tam tikri statutai, nuostatai, instrukcijos, įgaliotų vadų įsakymai. MNG gali būti naudojamas bet kuriuose karo etapuose, tačiau didžiausia jo… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • tikrojo naikinimo spindulys — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Nuotolis nuo sviedinio (minos, raketos, bombos) sprogimo centro (epicentro), kuriuo taikinys naikinamas su tam tikra (duota) tikimybe. atitikmenys: angl. effective destruction radius; effective kill radius rus …   Artilerijos terminų žodynas

  • destruction reliability — naikinimo patikimumas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Nustatyto taikinio naikinimo rezultato tikimybė. Naikinimo patikimumo rodikliai yra šie: pavienio (taškinio) taikinio – ↑naikinimo tikimybė; grupinio taikinio – garantuota tikimybė, t. y.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • kill reliability — naikinimo patikimumas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Nustatyto taikinio naikinimo rezultato tikimybė. Naikinimo patikimumo rodikliai yra šie: pavienio (taškinio) taikinio – ↑naikinimo tikimybė; grupinio taikinio – garantuota tikimybė, t. y.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • надежность поражения — naikinimo patikimumas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Nustatyto taikinio naikinimo rezultato tikimybė. Naikinimo patikimumo rodikliai yra šie: pavienio (taškinio) taikinio – ↑naikinimo tikimybė; grupinio taikinio – garantuota tikimybė, t. y.… …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”